HUISREGELEMENT

De huisregels van Sumatrahouse:

 • Volg aanwijzingen van het personeel op

 • Wij serveren geen alcohol onder de 18 jaar

 • Wij serveren geen kraanwater

 • Toegangscontrole met legitimatie mogelijk

 • Geen wapens of drugs

 • Geen ongewenste intimiteiten

 • Geen agressie of racisme

 • Geen hinderlijk gedrag

 • Geen eigen consumpties

 • Overgebleven consumpties kunt u niet meenemen

 • Glaswerk moet binnen of op terras blijven

 • Geen overlast voor de buren

HOUSERULES

The house rules of Sumatrahouse:

 • Follow directions from the staff

 • We do not serve alcohol under the age of 18

 • We do not serve tap water

 • Access control with identification possible

 • No weapons or drugs

 • No unwanted intimacies

 • No aggression or racism

 • No annoying behavior

 • No own consumptions

 • You can not take away any remaining consumptions

 • Glassware must remain inside or on the terrace

 • No inconvenience for the neighbors